AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. V. Çağrı Güngör’ün, sualtında kablosuz haberleşme alanında yürütmekte olduğu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında destekleneceği açıklandı. Bu proje, ülkemizde sualtında bulunabilecek yeni doğal kaynakların (petrol, doğal gaz ve değerli minerallerin) sualtı algılayıcı ağları tarafından keşfedilmesine ve deprem izleme, denizbilim veri toplanması, felaket yönetimi, güvenli gemi seyri, çevresel kirliliğin gözlemlenmesi, v.b. alanlarda çeşitli uygulamaların gerçeklemesine önayak olacaktır. Ayrıca, bu projede sualtı uygulamaları için geliştirilecek kablosuz iletişim teknikleri sayesinde, sualtı ortamları için cihaz ve teknoloji üreten ulusal ve uluslararası şirketlerle işbirlikleri yapılarak ülkemizin dışa bağımlılığın azaltılması sağlanacaktır.
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK