AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Zafer Aydın’ın, biyoenformatik alanında yürütmekte olduğu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (KARİYER)” kapsamında destekleneceği açıklandı. Bu projede, proteinlerin yapısal özelliklerini tahmin eden yöntemlerin geliştirilmesi ve bu sayede üç boyutlu yapı tahmin başarısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede biyoinformatik veritabanlarından veri madenciliği yaklaşımlarıyla parametre tasarımı yapıldıktan sonra makine öğrenmesi yaklaşımlarıyla yapısal özellikler tahmin edilecektir. Protein yapı tahmini tıpta ilaç tasarımı ve sanayide enzim tasarımı gibi uygulama alanlarına sahiptir.
Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK