Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), üniversite-sanayi işbirlikleri kurmaya devam ediyor. AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. M. Şükrü Kuran, Internet altyapısı ve güvenliği alanında yürütmekte olduğu projede, ülkemizde telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren önde gelen bir Internet servis sağlayıcısı ile işbirliği yapıyor. Bu projede Internet trafiği içindeki kişi ve kurumların bilgisayar sistemlerine yapılan dijital saldırılarının önceden tespit edilmesi için Internet trafiğinin akıllı bir şekilde incelenip modellenmesine çalışılmaktadır. Günümüzde ülkemiz de dâhil olarak birçok ülkeye âit bilgisayar sistemi ve telekomünikasyon altyapısında dijital saldırı amaçlı kullanılan veri haberleşmesi yapılmaktadır. Bu tür zararlı içerik hem kişi ve kurumlara ciddi zararlar vermekte diğer bir yandan da ülkelerin Internet altyapılarını boş yere meşgul etmektedir. Bu kapsamda geliştirilecek olan akıllı trafik analizi yöntemleriyle anormal Internet trafikleri önceden saptanabilecek, bu trafiklerin bir dijital saldırının parçası olup olmadığı tespit edilecek ve elde edilen sonuca göre de istenen aksiyon kolaylıkla alınabilecektir.
Destekleyen Kuruluşlar: Türkiye’nin önde gelen bir Internet servis sağlayıcısı