AGÜ Bilgisayar Mühendisliği staj programı iş ortamında öğrencilerin deneyim kazanmasını amaçlar. Böylece öğrencilerin mühendislik bilgilerini gerçek yaşam problemlerine uygulama fırsatı bulmaları hedeflenmektedir. AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde öğrenim görecek tüm öğrenciler, 4 yıllık eğitimleri boyunca, staj programı kapsamında toplamda en az 60 iş günü staj yapmakla yükümlüdür. Staj Programı,  ikinci ve üçüncü sınıfların sonunda olmak üzere ikiye ayrılır ve bir program 30 iş gününden az olamaz.

Yukarıdaki akış diyagramında bahsedilen dosyalara aşağıdan erişebilirsiniz:

Stajını başarıyla bitiren öğrenci:

  1. Mühendislik yeteneklerini gerçek hayat problemlerine uygulama fırsatı bulacaktır.
  2. Mesleki bilgi ve becerilerini iş hayatı dinamikleri ile geliştirecektir.
  3. İlgi alanlarını keşfederek kariyer gelişimine ve ilerideki iş hayatına  başlangıç yapacaktır.
  4. Küresel sorunlara çözümler getiren ya da topluma pozitif katkı sağlayan projeler geliştirecektir.
  5. Akademi ve iş hayatı konusunda fikir sahibi olacaktır.
  6. Özel sektor ve akademi arasında olası işbirliklerini besleyeceklerdir.
  7. Yurtdışında yapılabilecek stajlar ile uluslararası deneyim kazanacaktır.