Vehbi Çağrı GÜNGÖR

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR (Bölüm Başkanı)
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2007.

Araştırma Alanları: Kablosuz ve mobil haberleşme, bulut bilişim, bilgisayar ağları, kablosuz algılayıcı ağlar, akıllı elektrik sistemlerinde iletişim, sualtı ve yeraltı haberleşme ağları

E-posta: cagri.gungor@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/cagrigungor

İrfan ALAN

Prof. Dr. İrfan ALAN (Eş Pozisyon)
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, ABD, 1993.

Araştırma Alanları: Elektrik ve Elektromekanik enerji dönüşümleri, elektrik makinelerinin tasarımı ve kontrolu, enerji dönüşüm problemleri, güç elektronik devrelerinin tasarımı ve kontrolü, kayıp azaltımı, verimlilik ve performans gelişimi, elektrik enerjisinin verimli kullanımı, indüksiyon ısınması.

E-posta: irfan.alan@agu.edu.tr

Bülent YILMAZ

Prof. Dr. Bülent YILMAZ (Eş Pozisyon)
Doktora: University of Utah, Biyomühendislik, 2004.

Araştırma Alanları: Biyomedikal sinyal ve görüntü işleme, nörosinyal analizi, beyin-bilgisayar arayüzü, uyku analizi, hesaplamalı kardiyoloji, örüntü tanıma/sınıflandırma

E-posta: bulent.yilmaz@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/bulentyilmaz

Doç. Dr. Sergey BORISENOK (Eş Pozisyon)
Doktora:, St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Fizik Araştırma Enstitüsü, 1996.

Araştırma Alanları: İstatiksel fizik ve uygulamalı matematik, fizikte kontrol teorisi, doğrusal olmayan dinamik, kısmi diferansiyel denklemler (PDEs), beyin dinamiği, kantitatif, EEG (qEEG).

E-posta: sergey.borisenok@agu.edu.tr

İbrahim Tuna ÖZDÜR

Doç. Dr. İbrahim T. ÖZDÜR (Eş Pozisyon)
Doktora: University of Central Florida, CREOL- Optik ve Fotonik Fakültesi, 2011.

Araştırma Alanları: Mode-kilitlemeli lazerler, atmosfer ve fiber optik kablo üzerinden optik iletişim, LIDAR – laser ile mesafe ölçüm teknikleri, mikrodalga fotoniği, optik sinyal işleme, optik tabanlı saatler ve optik frekans tarakları

E-posta: ibrahim.ozdur@agu.edu.tr

Zafer AYDIN

Yrd. Doç. Dr. Zafer AYDIN
Doktora: Georgia Institute of Technology, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2008.

Araştırma Alanları: Biyoinformatik, makine öğrenmesi, örüntü tanıma, veri madenciliği, işlemsel biyoloji, protein yapı tahmini.

E-posta: zafer.aydin@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: http://people.agu.edu.tr/zaferaydin/

Burcu BAKIR-GÜNGÖR

Yrd. Doç. Dr. Burcu BAKIR-GÜNGÖR
Doktora: Georgia Institute of Technology/Sabanci Üniversitesi, Bioinformatik, 2012.

Araştırma Alanları: Biyoenformatik, Makina Öğrenmesi, Yapay Zeka, Örüntü Tanıma, Genomiks, Yeni Nesil Dizileme, Genetik Bozuklukların Moleküler Biyolojisi, İşlemsel Biyoloji.

E-posta: burcu.gungor@agu.edu.tr

Şükrü KURAN

Yrd. Doç. Dr. M.Şükrü KURAN
Doktora: Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Müh., 2012.

Araştırma Alanları: Gelecek Internet Mimârisi, Veri Tabanlı Ağlar, Kablosuz ve Mobil Haberleşme, Nanoağlar ve Moleküler Haberleşme, Bilgisayar Ağları, Kablosuz Çokgen Bağlantılı Ağlar, Araçsal Tasarısız Ağlar, Simülasyon Tasarımı
E-posta: sukru.kuran@agu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Gülay YALÇIN
Doktora: Universitat Politecnica de Catalunya, Bilgisayar Mimarisi Bölümü, 2014.

Araştırma Alanları: Bilgisayar Mimarisi, Güvenilir Bilgisayar Tasarımları, Bilgisayarlarda Hata Tespiti ve Düzeltme, Paralel Bilgisayar Mimarileri, Transactional Bellek Donanımı, Düşük Güç Tüketimli Bilgisayar Tasarımları
E-posta: gulay.yalcin@agu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kasım TAŞDEMİR
Doktora: Queen’s University Belfast, İngiltere, Elektrik, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi, 2015.

Araştırma Alanları: Adli Bilişim, Steganografi ve Steganaliz, Video işleme, Video Kodçözücüler, Görüntü işleme ve Bilgisayarlı Görüntüleme
E-posta: kasim.tasdemir@agu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖNEN (Eş Pozisyon)
Doktora: Virginia Teknik Universitesi, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, 2014.

Araştırma Alanları: Akıllı şebekeler, dağıtım şebekelerinde güvenlik, fırtına sonrası elektrik geri yüklemesi, yenilenebilir enerji kaynakları, güç sistemlerinde optimizasyon, kontrol ve ekonomik analizler

E-posta: ahmet.onen@agu.edu.tr

Kisisel Web Sayfasi: www.ahmet-onen.com

Günyaz ABLAY

Yrd. Doç. Dr. Günyaz ABLAY (Eş Pozisyon)
Doktora: The Ohio State Üniversitesi, Nükleer Mühendisliği, 2012

Araştırma Alanları: Kontrol teorisi, online arıza teşhisi, kaos ve uygulamaları, nükleer enerji teknolojileri

E-posta: gunyaz.ablay@agu.edu.tr

Kişisel Sayfa: people.agu.edu.tr/gunyazablay

Kutay İÇÖZ

Yrd. Doç. Dr. Kutay İÇÖZ (Eş Pozisyon)
Doktora: Purdue Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği, 2010

Araştırma Alanları: Mikro/NanoElektroMekanik Sistemler (M/NEMS), M/NEMS temelli biyosensör tasarımı, üretimi ve uygulaması. Biyolojik işaret ölçümü, elektrofizyoloji ve kırınım temelli algılama. İmmünomanyetik boncuklar ve kantilever fonksiyonelizasyonu

E-posta: kutay.icoz@agu.edu.tr

Evren MUTLUGÜN

Yrd. Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN (Eş Pozisyon)
Doktora: Bilkent Universitesi, Fizik, 2012

Araştırma Alanları: Yarıiletken kuvantum noktacıklar, metal nanoparçacıklar, nanokompozitler, organik LED'ler, fotovoltaikler (güneş hücreleri), eksitonik, plazmonik nanoyapılar ve ışık hasatı uygulamaları, esnek ve çekilebilir elektronik, yenilikçi aydınlatma ve görüntü teknolojileri

E-posta: evren.mutlugun@agu.edu.tr

Hümeyra ÇAĞLAYAN

Yrd. Doç. Dr. Hümeyra ÇAĞLAYAN (Eş Pozisyon)
Doktora: Bilkent Universitesi, Fizik, 2010

Araştırma Alanları: Mikro ve Nanofotonik aygıt ve teknolojileri, Nanomalzemeler ; Metamalzeme, plazmonik, fotonik kristaller aygıt ve algılayıcı uygulamaları ; İki boyutlu (Grafen ve benzeri) kristal tabanlı nanofotonik aygıtlar; Plazmonik biyosensörler ve yüksek verimli emici (super absorber) yapılar; Kuantum metafotonik ve kuantum metamalzeme.www.opticsoptimum.com

E-posta: humeyra.caglayan@agu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Dooyoung HAH (Eş Pozisyon)
Doktora: Korea Advanced Institute of Science and Technology, Kore, Elektrik Mühendisliği, 2000.

Araştırma Alanları: Optik mikrosistemler, RF MEMS, biyomedikal görüntüleme için mikrosistemler, moleküler görüntüleme, mikrosensörler, nanokompozitler, nanofotonik aygıtlar

E-posta: dooyoung.hah@agu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Bekir Hakan AKSEBZECİ (Eş Pozisyon)
Doktora:Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2011.

Araştırma Alanları: Biyomedikal Örüntü Tanıma Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme Biyoinformatik

E-posta: hakan.aksebzeci@agu.edu.tr

Osman Gökhan UYAN

Arş. Gör. Osman Gökhan UYAN

Araştırma Alanları: Kablosuz ve mobil haberleşme, görüntü işleme, bulanık mantık, zeki optimizasyon algoritmaları

Lisans: Bilkent Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2005

Email: gokhan.uyan@agu.edu.tr

Maruf GÖGEBAKAN

Arş. Gör. Maruf GÖGEBAKAN

Araştırma Alanları: Kümeleme, veri madenciliği, veri analizi

Yüksek Lisans: Niğde Üniversitesi, Matematik, 2011

Email: maruf.gogebakan@agu.edu.tr

Hüseyin Emre ERDEM

Arş. Gör. Hüseyin Emre ERDEM

Araştırma Alanları: Mobil robot lokalizasyonu, pekiştirmeli öğrenme(reinforcement learning), görüntü işleme

Yüksek Lisans: University of York, Otonom Robotik Mühendisliği, 2014

Email: huseyin.erdem@agu.edu.tr