Yurt Dışı Staj

Yurt dışı staj, ERASMUS + programı kapsamında yükseköğretim kurumuna kayıtlı öğrencilerin yurtdışında bir işletme veya organizasyon bünyesinde staj yaparak uygulamalı mesleki deneyim kazanması faaliyetidir.  Faaliyet süresi 2 ila 12 ay arasında olup,  büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun özel veya kamuya ait her tür kurum ve kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan işletmede staj yapılabilir. Söz konusu stratejik ortaklık ile yükseköğretim kurumlarının modernleşmesine katkı sağlamak, kurumlar arası işbirliğinin geliştirilmesi ve katılımcı kuruluşların kapasitelerinin arttırılması hedeflenmektedir.

AGÜ liderliğinde  oluşturulan ortaklığın profesyonel bağlantıları kullanılarak Kayseri’den daha fazla sayıda gence yurtdışında mesleki tecrübe kazandırılması, daha kaliteli eğitim ve kurumsal modernleşmeye öncü olabilecek yenilikçi uygulamaların yerinde incelenmesi hedeflenmektedir.

2016 yılı yaz döneminde üniversitemizde eğitim gören 10 öğrencimiz aşağıdaki yurtdışı  firma ve kurumlarda staj yapmaktadırlar.

  • TAV Construction, Ground Services, France, (6 Öğrenci)
  • Exact Trans, Logistics, The Netherlands
  • Rosense LTD., Personal Care, United Kingdom
  • Barcelona Supercomputing Center, Software Developer, Spain
  • GMV-SANLI Gmbh, Maschinenbau, Germany

Daha ayrıntılı bilgi için okulumuzun Erasmus Ofisi sayfasını gözden geçiriniz.


Erasmus+

Erasmus+ Gençlik Programları kapsamında desteklenen uluslararası eğitim kursları, gençlerin özellikle takım çalışması, iletişim, liderlik, değişim yönetimi, kriz yönetimi, kültürlerarası farkındalık, uluslararası ortamlarda çalışma gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri için önemli fırsatlar sunmaktadır. 2 gün ile 2 ay arasında değişebilen sürelerde planlanan bu eğitim kursları tamamen yaygın eğitim yaklaşımı ve metotları kullanılarak hazırlanmaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için okulumuzun Erasmus Ofisi sayfasını gözden geçiriniz.


Gençlik Fabrikası

Gençlik Fabrikası gençleri eğiten, yaşama dair beceriler kazandıran, uluslararası vizyon katan, yaratıcı ve girişimci olmaya teşvik eden, gençlerin toplumsal hayata katılımını sağlayan ve bir arada öğrenmenin ve üretmenin keyfine vardıran öğrenen odaklı bir gençlik merkezidir.

AGÜ, diğer üniversitelerden farklı olarak, gençliği kuruluşunun temeline koymuştur. Bu sebepten dolayı, AGÜ, gençlik çalışmalarına ve yaygın eğitime odaklanarak, üniversite içerisinde "Gençlik Fabrikası" adı verilen bir gençlik yapısı kurmuştur ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından resmi olarak Gençlik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak tanınmıştır. Bu yapı, sadece öğrencilere hizmet vermeyi değil ayrıca yereldeki gençlere, ulusal ve uluslararası gençlik çalışması alanlarına da hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Daha ayrıntılı bilgi için okulumuzun Gençlik Fabrikası sayfasını gözden geçiriniz.