Araştırma Başlıkları:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

• Kablosuz ağlar and mobil iletişim

• Bulut bilişim

• Bilgisayar ağları

• Optiksel iletişim ve optik ağları

•Optik fiber üzerinden RF iletişimi (RoF)

•Akıllı şebekelerde haberleşme

•Kablosuz sensör ağları

•Sualtı ve yeraltı haberleşmesi

•Kaos ve kriptoloji

Araştırmacılar: Dr. Çağrı V. Güngör, Dr. Günyaz Ablay, Dr. İbrahim T. Özdür

Biyomedikal ve Bioinformatik

• Biyomedikal instrumentasyon

• Neural mühendisliği

• Cardiovascular mühendisliği

• Makine öğrenmesi

• İşlemsel biyoloji

• Yapay zeka

• Bio-MEMS

• Biyomedikal sinyal işleme ve pattern tanımlama

• Biyoinformatik

• Biyosensörler

Araştırmacılar: Dr. Burcu Güngör, Dr. Bülent Yılmaz, Dr. Kutay İÇÖZ, Dr. Zafer Aydın.

Optik, Fotonik ve Nanoteknoloji

• Işık algılama ve mesafe ölçümü - LIDAR

• Mikrodalga fotoniği

• Lazer sistem dizaynı

• Optik iletişim

• Metamalzemeler, plazmonik, fotonik kristaller

• Grafen ve benzeri 2D kristal temelli nanofotonik cihazlar

• Plazmonik biyo-sensörler ve enerji elde etmek için süper soğurucular

• Yarıiletken nanokristal kuantum noktacıkları, nanokompositler

• Esnek ve uzayabilen elektronikler

• Işığın eksitonik- plazmonik nanoyapılar ile kontrolü ve yönetimi

• Özgün optoelektronik aygıtlar

Araştırmacılar: Dr. Evren Mutlugün, Dr. İbrahim T. Özdür.

Enerji, Güç Elektroniği, Kontrol ve Otomasyon

• Rüzgar ve alternative enerji kaynaklarından elektrik üretimi

• Enerji depolama sistemleri ve kontrolü

• Elektrikli ve hybrid araçlar

• Kontrol teorisi ve uygulamaları

•Online hata tesbiti

•Nükleer enerji teknolojileri

Araştırmacılar: Dr. Günyaz Ablay, Dr. İrfan Alan.