M. Gökhan Bakal, Yürütücü, N-Gram Öznitelikleri Üzerinden Oluşturulan Tam Alt Çizgeler Yardımıyla Metin Sınıflandırması, TÜBİTAK 3501 (122E103), 2022-2024

V. Çağrı GÜNGÖR, Yürütücü, Kablosuz Sualtı Akustik Algılayıcı Ağlarında Güvenilir İletişim, TÜBİTAK 1001 (114E248), 2015-2018

V. Çağrı GÜNGÖR, Yürütücü, Yapisal Sağlik İzlemesi İçin Düşük Enerji Tüketimli Kablosuz Bir Sistem Geliştirilmesi, TÜBİTAK 1505 (5140062), 2015-2017

Zafer AYDIN, Yürütücü, Zenginleştirilmiş Öznitelikler ve Makine Öğrenmesi Yöntemleriyle Protein Yerek Yapı Tahmini, TÜBİTAK 3501 (113E550), 2014-2017