2013

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, TÜBA Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü

2016

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, Bilim Kahramanları Derneği 4. Genç Bilim İnsanı Ödülü

2017

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, BAGEP Genç Bilim İnsanları Programı Ödülü

Doç. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, Tübitak Teşvik Ödülü

2019

Prof. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, ODTU Prof. Dr. Mustafa Parlar Vakfı Araştırma Ödülü 

2020

Prof. Dr. V. Çağrı GÜNGÖR, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) - Bilgisayar Mühendisliği Bilim Ödülü