Bölüm dersleri ile program çıktılarımız arasındaki ilişkiye buradan ulaşabilirsiniz.

Abdullah Gül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2014 yılında, Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Bölümümüz kapsamlı bir eğitim müfredatı ve araştırma olanaklarıyla, içinde bulunduğumuz çağın bilgi ve teknoloji alanındaki giderek artan ihtiyaçlarını karşılamayı ilke edinmiştir. Bu bağlamda, öğrencilerimize geniş bir bilgi birikimi oluşturabilecekleri, farklı beceriler kazanabilecekleri, daha öğrencilik yıllarında iş hayatıyla yakın temas kurabilecekleri ve kariyerleri boyunca başarılı birer mühendis olabilecekleri bir eğitim vermeyi hedefliyoruz.

Program Eğitim Amaçları

Bilgisayar Mühendisliği mezunları:

1. Küresel problemler için, yenilikçi çözüm ve teknolojiler geliştirebilecek,

2. Gerek ulusal, gerekse uluslararası kuruluşlarda üst düzey mühendislik ve araştırma-geliştirme projelerinde görev alabilecek,

3. Yönetici, lider ve girişimci rolleri üstlenebilecektir.

Program Çıktıları

AGÜ’nün öğrenen odaklı eğitim modeli ile yetişen Bilgisayar Mühendisliği mezunları:

1. Karşılaştıkları mühendislik problemlerine matematik ve temel bilimleri uygulayabilecek,

2. Verileri analiz edip yorumlayabilmek için deneyler tasarlayıp yapabilecek,

3. Mühendislik problemlerini tanımlayabilecek, formüle edip çözebilecek,

4. Bir bileşen, süreç, sistem ya da ürünü, ekonomik, çevresel, sürdürebilirlik, üretilebilirlik, etik, sosyal, politik, sağlık ve güvenlik gibi açılardan değerlendirip, gerçekçi kısıt ve koşulları karşılayabilecek tarzda tasarlayabilecek,

5. Çok disiplinli takım çalışması yapabilecek,

6. Türkçe ve İngilizce etkili iletişim kurabilecek,

7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğine sahip ve bu beceriye erişmiş,

8. Profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde,

9. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal etkilerini kavramış,

10. Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olacak,

11. Mühendislik pratikleri için gerekli olan teknik, yetenek ve modern mühendislik araçlarını kullanabilecek,

12. Ayrık matematik, olasılık ve istatistik ve bu konularda bilgisayar mühendisliğine uygun uygulamalar konusunda bilgi sahibi olacak,

13. Yazılımsal ve donanımsal sistemlerde bilgisayar bilimleri teorisindeki veri tabanları, algoritmalar ve karmaşıklık ve yazılım mühendisliği prensiplerini uygulayabilecek ve uyguladığı tasarım seçimindeki avantaj ve dezavantajları açıklayabilecek kadar bilecek,

14. En yenilikçi bilgisayar sistemlerinin tasarımı ve operasyonu konusunda bilgi sahibi olacak. Ayrıca sayısal devre tasarımı, bilgisayar mimârisi, işletim sistemleri, bilgisayar ve haberleşme ağları ve veritabanı sistemleri konularında bilgi sahibi olacak

15. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim yönetimi kavramlarını; ayrıca sürdürülebilir ekonomik gelişme için yenilikçilik ve girişimcilik kavramlarının önemi konusunda bilinç sahibi olacaktır.