Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), üniversite-sanayi işbirlikleri kurmaya devam ediyor. AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. V. Çağrı Güngör’ün kablosuz haberleşme alanında yürütmekte olduğu projede, ülkemizde telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren TURKCELL ile işbirliği yapılıyor. Bu projede, mevcut binaların ve köprülerin sürekli olarak izlenerek, sel, deprem, vb. nedenlerle oluşan hasarların anında tespit edilmesi, can ve mal kaybına neden olabilecek olayların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde, 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde Van'da meydana gelen depremlerin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları 37 gün sürmüş ve bu çalışmalara 1.136 teknik personel katılmıştır. Bu projede geliştirilecek sistemin yaygın biçimde kullanılması sayesinde çok daha kısa sürede ve daha az teknik personelle daha hassas bir biçimde hasar tespit çalışması yapmak mümkün olacaktır. Doç. Dr. Güngör’ün yürüttüğü bu ArGe projesi, aynı zamanda Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından “1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Programı” kapsamında desteklenmektedir.
Destekleyen Kuruluşlar: Turkcell ve TÜBİTAK