0000-00-00 00:00:00

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından 01.05.2023-30.09.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2 yıllığına akredite edilmiştir.

MÜDEK'in amacı, farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak, böylece, güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, daha iyi eğitilmiş ve daha nitelikli mühendisler yetiştirilerek toplumun refahının ileri götürülmesini sağlamaktır.

https://www.mudek.org.tr/tr/akredit/akredite2023.shtm